Nota niet ontvangen of niet vergoed gekregen?

Verzekeraars controleren tegenwoordig of bij een vulling vermeld staat welk vlak van een tand of kies is gevuld. Als dit niet met een juiste code wordt vermeld dan volgt vaak een afwijzing.

Er is gebleken dat administratiesystemen van tandartsen nog niet altijd de juiste codes aanleveren.
Om problemen met uw uitbetaling te voorkomen hebben wij tijdelijk géén facturen verzonden.

Tandartsen hebben inmiddels met de verzekeraars uitstel van de controletermijn afgesproken. Softwareleveranciers hebben nu tot 1 april de tijd gekregen om de systemen aan te passen.

Heeft u toch een nota ontvangen die niet is vergoed vanwege een ontbrekende “vlakcode”? Neem dan contact op met uw verzekeraar, met het verzoek om deze alsnog te vergoeden vanwege de uitgestelde controletermijn.