Digitale communicatie

Momenteel controleren we van onze patiënten de e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. In de praktijk liggen formulieren waarop u de gegevens invult en bovendien ondertekent voor de juistheid ervan. U kunt dit formulier ook downloaden. Wanneer wij beschikken over juiste gegevens kunt u gebruik maken van:

 • Digitale facturen via Infomedics
  U ontvangt van Infomedics instructies voor toegang tot een portaal voor uw facturen. Direct versturen van facturen per e-mail is niet mogelijk vanwege wet- en regelgeving voor verzending van vertrouwelijke gegevens. Voor meer informatie gaat u naar de website van Infomedics en klikt u op “patiëntportaal”.
 • Afspraakherinneringen
  Wij sturen ruim voor uw afspraak een herinnering per e-mail en kort vooraf een SMS. Door de dubbele herinnering is meteen ook duidelijk of de email en 06 nog correct in onze administratie staan.
 • Digitale bevestiging van uw afspraak
  Vanaf nu kunnen we uw gemaakte afspraak eenvoudig per e-mail bevestigen. Voorlopig doen we dat op verzoek, op termijn gaat dat wellicht structureel gebeuren.
 • Veilige correspondentie via e-mail
  Afspraakbevestigingen en herinneringen worden onversleuteld per e-mail verstuurd en kunnen in principe door onbevoegden worden onderschept en ingezien. Communicatie per e-mail proberen we te beperken, omdat wij dit momenteel nog niet voldoende kunnen beveiligen (versleutelen). Wij zijn op zoek naar een manier die én gebruiksvriendelijk én veilig is, én voldoet aan verscherpte wettelijke eisen. Tot die tijd sturen we persoonlijke (vertrouwelijke) correspondentie standaard nog per post, uitzonderingen  maken we alleen op verzoek / in overleg.