Wat te doen bij een nabloeding

Na een ingreep in de mondholte, kan het zijn dat de wondgenezing nog enige tijd gepaard gaat met lichte bloeding. Doorgaans krijgt u hierover aansluitend aan de ingreep specifieke instructies van de tandarts. Over het algemeen geldt dat het geen kwaad kan als u na de behandeling een bloedsmaak ervaart, dat uw speeksel wat rood kleurt van bloed, of dat u af en toe wat stolsels in uw speeksel aantreft.

Het is niet de bedoeling dat u blijvend “puur” donkerrood bloed kunt uitspuwen, of dat u extra moet slikken vanwege de aanmaak van bloed in de mond. In dat geval dient u druk op de wond te houden door vast te bijten op een opgerold verbandgaas of een katoenen (zak)doek met een knoop erin. Doet u dit gedurende 30 minuten, niet korter en niet langer. Indien dit verbetering geeft, kunt u dit zonodig nog éénmaal herhalen.

Indien u geen resultaat ziet, neemt u contact op met de praktijk: 026-3817517. De assistente bespreekt met u wanneer u naar de praktijk dient te komen.  In onze afwezigheid belt u met de spoedgevallen dienst: 0900-1515.

Indien u bloedverdunnende medicatie gebruikt en twijfelt of een bloeding te hevig is, dient u tevens contact op te nemen.