Wat te doen bij een losse vulling

Wanneer een (deel van) een vulling is losgeraakt of afgebroken, is er meestal geen sprake van echte spoed. Wel doet u er verstandig aan om op korte termijn contact op te nemen met onze praktijk: 026-3817517. De assistente zal met u een afspraak plannen om de schade te laten onderzoeken. Soms kan deze direct worden hersteld, meestal zal echter een vervolgafspraak moeten worden gepland.

Indien de betreffende tand of kies erg gevoelig is, of u zich verwondt aan een scherpe rand van de breuk, kunt u ook in het weekend terecht op het spreekuur van de dienstdoende tandarts. neemt u hiervoor contact op met de spoedgevallendienst: 0900-1515

Wat doen bij een probleem met uw beugel

Indien een (onderdeel van) een beugel kapot is, neemt u zo snel als mogelijk contact met ons op: 026-3817517. Stel niet uit: het niet-correct dragen van een beugel kan binnen enkele dagen al voor aanzienlijke vertraging van het proces zorgen.

In het weekend wacht u tot de maandag, alleen wanneer scherpe delen van een vaste beugel verwonding veroorzaken kunt u eventueel gebruik maken van het weekendspreekuur. Neemt u daarvoor contact op met de spoedgevallendienst: 0900-1515.

Indien de praktijk langer dan een week gesloten is vanwege vakantie, doet u er verstandig aan om via de spoedgevallendienst te informeren naar een afspraak bij een collega-tandarts die voor ons waarneemt.

Wat te doen bij een stuk van tand of kies

Indien er een stuk van een tand of kies is gebroken, is er meestal geen sprake van echte spoed. Wel doet u er verstandig aan om op korte termijn contact op te nemen met onze praktijk: 026-3817517. De assistente zal met u een afspraak plannen om de schade te laten onderzoeken. Soms kan deze direct worden hersteld, meestal zal echter een vervolgafspraak moeten worden gepland.

Indien de betreffende tand of kies erg gevoelig is, of u zich verwondt aan een scherpe rand van de breuk, kunt u ook in het weekend terecht op het spreekuur van de dienstdoende tandarts. neemt u hiervoor contact op met de spoedgevallendienst: 0900-1515

Indien u ernstig tandletsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval, klikt u hier voor advies!

Wat te doen bij tand- of kiespijn

Pijn in de mond kan zeer ernstige vorm aannemen en enorm vervelend zijn. Gedurende de reguliere openingstijden van onze praktijk zullen wij u in een dergelijk geval altijd proberen te helpen. Belt u naar de praktijk (026-3817517) om te informeren of wij aanwezig zijn.

Echter, hoe storend de pijn ook kan zijn, het is vrijwel nooit directe bedreiging voor uw (mond)gezondheid en daarmee zelden een reden voor een spoedbehandeling buiten onze openingstijden. Wel kunt u bij zeer ernstige tandpijn eventueel contact opnemen met de spoedgevallendienst (0900-1515) voor advies over pijnstilling tot aan onze openingstijden of, in vakanties en het weekend, het spreekuur van de dienstdoende tandarts.

Wat te doen bij een nabloeding

Na een ingreep in de mondholte, kan het zijn dat de wondgenezing nog enige tijd gepaard gaat met lichte bloeding. Doorgaans krijgt u hierover aansluitend aan de ingreep specifieke instructies van de tandarts. Over het algemeen geldt dat het geen kwaad kan als u na de behandeling een bloedsmaak ervaart, dat uw speeksel wat rood kleurt van bloed, of dat u af en toe wat stolsels in uw speeksel aantreft.

Het is niet de bedoeling dat u blijvend “puur” donkerrood bloed kunt uitspuwen, of dat u extra moet slikken vanwege de aanmaak van bloed in de mond. In dat geval dient u druk op de wond te houden door vast te bijten op een opgerold verbandgaas of een katoenen (zak)doek met een knoop erin. Doet u dit gedurende 30 minuten, niet korter en niet langer. Indien dit verbetering geeft, kunt u dit zonodig nog éénmaal herhalen.

Indien u geen resultaat ziet, neemt u contact op met de praktijk: 026-3817517. De assistente bespreekt met u wanneer u naar de praktijk dient te komen.  In onze afwezigheid belt u met de spoedgevallen dienst: 0900-1515.

Indien u bloedverdunnende medicatie gebruikt en twijfelt of een bloeding te hevig is, dient u tevens contact op te nemen.

 

Wat te doen bij een uitgeslagen tand.

Wanneer door een klap of ongeluk een tand inclusief de wortel uit wordt geslagen dan handelt u alsvolgt:
-Indien het een blijvende tand betreft is het het beste om deze direct weer terug te plaatsen!
-melktanden plaatst u nooit terug
-veeg de tand niet schoon
-hooguit spoelt u deze kort wat af met melk of water  (max 10 sconden).

U dient direct contact op te nemen met de praktijk: 026-3817517. In onze afwezigheid belt u met de spoedgevallen dienst: 0900-1515. De assistente bespreekt met u wanneer u naar de praktijk dient te komen.

-de tand bewaart u zolang in melk
-bewaart u de tand nooit in water
-indien melk niet mogelijk is bewaart u de tand in speeksel (onder de tong of in de wang)

 

Wat te doen bij een ongeval met tandletsel.

Wanneer uw gebit schade oploopt als gevolg van een ongeval en als er daarbij sprake is van grove tandbreuken, verplaatste tanden of extreme pijn, dan dient u direct contact op te nemen met de praktijk: 026-3817517. In onze afwezigheid belt u met de spoedgevallen dienst: 0900-1515.

De assistente bespreekt met u wanneer u naar de praktijk dient te komen.

Leest u hier wat te doen wanneer een tand volledig is uitgevallen.

Indien er slechts een stuk van een tand is gebroken, zonder dat de zenuw betrokken lijkt, dan is er geen sprake van echte spoed. Wel doet u er verstandig aan om op korte termijn contact met ons op te nemen en een afspraak te plannen om de schade te laten onderzoeken en vervolgens te laten herstellen.

Wat te doen bij een losse kroon of brug:

Een losse kroon of brug betreft geen echt spoedgeval. Wel dient deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer te worden vastgezet.

Neemt u bij voorkeur binnen 24 uur contact met ons op. In het weekend of tijdens een vakantie kunt u bij de spoedgevallendienst informeren naar een spreekuur van de dienstdoende tandarts.

Eventueel kunt u in de tussenliggende periode de kroon terugzetten met wat tandpasta in de kroon als kleefmiddel.

Hoe te handelen bij tandheelkundige spoedgevallen

Let op: Rechts onderaan in het menu vindt u adviezen voor verschillende voorkomende gevallen.

Voor spoedeisende hulp tijdens kantooruren belt u naar de praktijk: 026-3817517. U hoort van onze assistente of op ons antwoordapparaat of er een tandarts aanwezig is die u kan helpen.

Buiten kantooruren, of indien er geen tandarts aanwezig blijkt, belt u voor een waarnemende of dienstdoende tandarts met de spoedgevallendienst: 0900-1515  Doet u dat alleen ​bij problemen die echt niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. Houdt u er tevens rekening mee dat u een behandeling bij een andere tandarts ter plekke zult moeten voldoen, pinnen is meestal niet mogelijk.